De waanzinnige geschiedenis van Friesland

Friesland is een heel erg leuke plek om een keer naartoe te gaan op vakantie. Echter, niet alleen het huidige Friesland is waanzinnig interessant. Friesland is altijd al een bijzondere streek geweest. De Friezen zijn een van de oudste volkeren ter wereld. Ze hebben in de loop der jaren heel erg veel meegemaakt. Er zijn daarom vandaag de dag nog veel interessante overblijfselen uit deze periode. Het is natuurlijk ook heel erg leuk om jezelf eens wat meer te verdiepen in deze periode. Op die manier krijgt alles wat je in Friesland te zien krijgt een hele andere lading. Je vakantietocht naar Friesland komt veel meer tot leven, en de dingen die je ziet zijn een stuk interessanter omdat je begrijpt wat het betekent. Lees hier alles over de waanzinnige geschiedenis van Friesland!

De Friezen en de Romeinen  

De eerste Friese beschaving ontstond al in 400 voor Christus. Er is echter niet heel erg veel bekend over deze beschaving. De Friezen schreven namelijk niks op, waardoor wij nu minder weten over hun levensstijl. Alles wat we weten komt door archeologische vondsten. Natuurlijk vertellen die ook wel een verhaal, alleen niet zoveel als het geschreven woord.

De Romeinen noemden de mensen die hier woonden Frisii. Natuurlijk hadden de Romeinen wel hun eigen schrift ontwikkeld. Zij hebben veel opgeschreven over al de volkeren waarmee ze in aanraking kwamen. Zo ook de Friezen. Hierdoor hebben we heel veel geleerd over deze culturen. Let wel, deze geschiedschrijving is wel gekleurd. Veel van de informatie is natuurlijk grotendeels ook de persoonlijke mening van de Romeinen. Zij hadden een bepaalde kijk op het leven die hun visie natuurlijk sterk beïnvloedde.

De Romeinen komen naar Friesland

Toen de Romeinen naar Nederland kwamen, dit was rond het jaar 0, leefden de Friezen langs de Waddenzee. De Eems was in het Oosten de grens van hun leefgebied. De Friezen waren dus maar een simpel volkje, en de Romeinen dachten dan ook dat ze hen wel even makkelijk konden onderwerpen. Dit was echter een misrekening. De Friezen behoorde tot de Germanen. Net als andere Germaanse volkeren, waren ze erg bedreven in de kunst van het oorlogsvoeren. In 12 voor Christus werden toch veel Friezen verslagen door Nero Claudius Drusus. De Friezen werden verplicht om belasting te betalen. Ze moesten runderhuiden afstaan. Ook moesten ze manschappen leveren voor het Romeinse leger. In het jaar 15 en 16 bouwden de Romeinen een fort genaamd Flevum.

Er zijn vele gevechten tussen de Friezen en de Romeinen

In het jaar 28 kwamen de Bataven in opstand tegen de Romeinen. Zij kregen hulp van de Friezen. De reden hiervoor was volgens veel historici, dat de Romeinen opeens allerlei eisen gingen stellen waar de Friezen niet aan konden voldoen. Volgens de beroemde Romeinse historicus Tacitus begon deze opstand omdat de Romeinen opeens veel grotere maten runderhuiden wilden. Omdat de runderen van de Friezen vrij klein waren konden ze hier niet aan voldoen. De Friezen waren daarom genoodzaakt om hun kinderen te verkopen. Op een gegeven moment werden een aantal belastinginners gekruisigd door de Friezen. Ze brachten ook 1300 Romeinen om het leven. In 47 werden ze opnieuw onderworpen door de Romeinen. In 69 volgde er opnieuw een opstand, de Bataafse opstand, deze mislukte echter. Maar voor de Friezen liep het goed af.

Nederland is verdeeld in 4 verschillende gebieden

Na de Bataafse opstand is Nederland opgedeeld in 4 verschillende gebieden. Helemaal in het zuiden werd alles geromaniseerd. Men sprak er latijn, in plaats van Keltisch. Rond de rivieren trof je een tweede gebied aan. Daar was de bevolking niet zo erg geromaniseerd. Maar ze handelde wel volop me de Romeinen. Ze leverden bijvoorbeeld voedsel, maar ook soldaten voor het leger. Ze spraken wel gewoon Germaans maar hadden wel een heleboel Latijnse leenwoorden. Direct ten noorden van de rivieren lag een gebied waar niemand woonde. Hierboven woonden dan weer de Friezen. Zij behoorden tot de vrije volkeren. Ook de Cananefaten woonden hier. De invloed van de Romeinen op de taal van deze Germaanse volkeren was erg gering.

De oude Friezen zijn niet exact hetzelfde volk als de Friezen van vandaag

Hoewel er dus vroeger een volk leefde in Friesland en omgeving, die Friezen genoemd werden. En er nu in dit gebied ook Friezen wonen, zijn dit niet precies dezelfde volkeren. Na 400 na Christus kwamen hier namelijk allerlei Angelen en Saksen te wonen, die zich vermengden met de Friese volken die daar al leefden.

Er heersen veel mythes over het Friese volk. Vroeger dacht men bijvoorbeeld dat ze nauw contact hadden met de Romeinen. Dit bleek echter nonsens. Na archeologisch onderzoek bleek dat de Romeinse gebouwen die hier aangetroffen werden, helemaal niet in de tijd van de Romeinen gebouwd werden. Dit gebeurde pas later in de Middeleeuwen.

De Friezen en de vroege Middeleeuwen

Er is niet veel bekend over de manier van leven van de Friezen in de vroege Middeleeuwen. De Romeinen waren namelijk verdwenen, en zij waren juist degene die veel aan geschiedschrijving deden. De Germaanse volkeren waren minder ontwikkeld, en schreven daarom ook minder op. Wij weten dus ook niet precies wat zij allemaal deden. Toch is er wel het nodige bekend. Dit kon vastgesteld worden door archeologische vondsten onder andere. We weten bijvoorbeeld dat er een heel stel koningen aan de macht is geweest in de loop der eeuwen. Bekende namen zijn Audulf, Aldgillis en Radbod. Natuurlijk is het verhaal van Bonifatius die de Friezen tot het Christendom probeerden te bekeren ook heel erg bekend. De Friezen waren hier niet bepaald van gediend, en hakte daarom Bonifatius in mootjes. Er zijn in Nederland heel veel gebouwen, scholen en straten naar Bonifatius genoemd. Zo zie je dat de geschiedenis nog steeds een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van de Nederlander.

Dit was het einde van deel 1. De geschiedenis van de Friezen is echter zo waanzinnig interessant en er is zoveel over te vertellen dat je hier op deze website ook binnenkort een tweede deel kunt lezen. Op die manier kom je echt alles te weten over de fascinerende geschiedenis van de Friezen!